دکتر کواکبیان در دیدار با نماینده مجلس اعیان انگلیس: امیدوارم با تداوم برجام موانع همکاری بانکی ایران و انگلیس برطرف شود

دکتر کواکبیان در دیدار با نماینده مجلس اعیان انگلیس: امیدوارم با تداوم برجام موانع همکاری بانکی ایران و انگلیس برطرف شود

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در دیدار با نماینده مجلس اعیان انگلیس، گفت: اروپا تضمین‌های لازم برای بقای برجام را ارائه کند. لرد…