کارنامه ۴۶ منتشر شد

کارنامه ۴۶ منتشر شد

کارنامه ۴۶ منتشر شد   چهل و ششمین کارنامه عملکرد دکتر مصطفی کواکبیان ، نماینده مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس…