تحریم‌های جنگ اقتصادی می‌تواند ناکارآمدی‌های دولت را به کارآمدی مبدل سازد

تحریم‌های جنگ اقتصادی می‌تواند ناکارآمدی‌های دولت را به کارآمدی مبدل سازد

دکتر کواکبیان در نشست مردمی بررسی مشکلات منطقه 6: تحریم‌های جنگ اقتصادی می‌تواند ناکارآمدی‌های دولت را به کارآمدی مبدل سازد جلسه عمومی بررسی مشکلات مردم…