دکتر كواكبيان در نشست عمومی بررسی مشكلات مردم منطقه ٥: وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به داد مردم كن برسند

دکتر كواكبيان در نشست عمومی بررسی مشكلات مردم منطقه ٥: وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به داد مردم كن برسند

جلسه عمومی بررسی مشکلات مردم منطقه ۵ تهران از سلسله جلسات مناطق ۲۲ گانه تهران که با پيگيري دکتر مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در…