دکتر کواکبیان در تذکر شفاهی: مردم منتظرند ببینند دستگاه قضایی با سلطان سکه چه برخوردی می کند

دکتر کواکبیان در تذکر شفاهی: مردم منتظرند ببینند دستگاه قضایی با سلطان سکه چه برخوردی می کند

دست‌اندرکاران دیپلماسی کشور در مذاکرات با اروپایی‌ها نباید از حداقل تضمین‌ها برای احقاق حقوق ملت کوتاه بیایند   دکتر مصطفی کواکبیان در صحن علنی مجلس…