دکتر کواکبیان در نشست با رئیس معاونان و مدیران کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار شد: شفافیت بیشتر در مقابله با قاچاق سازمان یافته

دکتر کواکبیان در نشست با رئیس معاونان و مدیران کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار شد: شفافیت بیشتر در مقابله با قاچاق سازمان یافته

دکتر کواکبیان در نشست با رئیس معاونان و مدیران کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار شد: شفافیت بیشتر در مقابله با قاچاق…