دبیرکل حزب مردم سالاری پس از دیدار اصلاح طلبان با رییس جمهوری:  به روحانی گفتم دفتر شما چندان ارتباطی با اصلاح طلبان مجلس ندارد

دبیرکل حزب مردم سالاری پس از دیدار اصلاح طلبان با رییس جمهوری: به روحانی گفتم دفتر شما چندان ارتباطی با اصلاح طلبان مجلس ندارد

دبیرکل حزب مردم سالاری پس از دیدار اصلاح طلبان با رییس جمهوری: به روحانی گفتم دفتر شما چندان ارتباطی با اصلاح طلبان مجلس ندارد دبیرکل…