رئیس‌جمهور با مردم سخن بگوید

رئیس‌جمهور با مردم سخن بگوید

دکتر کواکبیان در مورد علت نوسانات قیمت ارز، سکه، مسکن و خودرو تاکید کرد رئیس‌جمهور با مردم سخن بگوید   دکتر کواکبیان درصحن علنی مجلس…