دکتر کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکلات اسلامشهر:  اگر مجلس CFT را تصویب نمی‌کرد مهلت برای ایران تمدید نمی‌شد و در لیست سیاه قرار می‌گرفتیم

دکتر کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکلات اسلامشهر: اگر مجلس CFT را تصویب نمی‌کرد مهلت برای ایران تمدید نمی‌شد و در لیست سیاه قرار می‌گرفتیم

دکتر کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکلات اسلامشهر: اگر مجلس CFT را تصویب نمی‌کرد مهلت برای ایران تمدید نمی‌شد و در لیست سیاه قرار می‌گرفتیم…

دکتر کواکبیان در دومین دور نشست مردمی بررسی مشکلات منطقه ۱۷ تاکید کرد:  رهبری FATF را به دولت ‌و مجلس واگذار کردند   ضرورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در سال جاری

دکتر کواکبیان در دومین دور نشست مردمی بررسی مشکلات منطقه ۱۷ تاکید کرد: رهبری FATF را به دولت ‌و مجلس واگذار کردند ضرورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در سال جاری

دکتر کواکبیان در دومین دور نشست مردمی بررسی مشکلات منطقه ۱۷ تاکید کرد: رهبری FATF را به دولت ‌و مجلس واگذار کردند ضرورت برگزاری انتخابات…