از لحاظ آموزه های دینی و ملی در بحث حقوق شهروندی بسیار قوی هستیم، اما متاسفانه به این آموزه ها عمل نمی کنیم

از لحاظ آموزه های دینی و ملی در بحث حقوق شهروندی بسیار قوی هستیم، اما متاسفانه به این آموزه ها عمل نمی کنیم

دکتر کواکبیان در مراسم اعطای جوایز حقوق شهروندی از سوی دانشگاه علامه طباطبایی: از لحاظ آموزه های دینی و ملی در بحث حقوق شهروندی بسیار…

نمایندگان با آراء بالا در موضوع بازنشستگان از جوانان حمایت کردند امیدوارم از کودکان و نوجوانان نیز حمایت کنند

نمایندگان با آراء بالا در موضوع بازنشستگان از جوانان حمایت کردند امیدوارم از کودکان و نوجوانان نیز حمایت کنند

نماینده تهران در موافقت با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان: نمایندگان با آراء بالا در موضوع بازنشستگان از جوانان حمایت کردند امیدوارم از کودکان و نوجوانان…