در مجلس گفتم مسوولان برای اینکه در مقابل ترامپ کرنش نکنند باید در مقابل ملت تواضع نمایند

در مجلس گفتم مسوولان برای اینکه در مقابل ترامپ کرنش نکنند باید در مقابل ملت تواضع نمایند

دکتر کواکبیان در نشست اداری رسیدگی به مشکلات شهرها و بخشهای شهرستان اسلامشهر: در مجلس گفتم مسوولان برای اینکه در مقابل ترامپ کرنش نکنند باید…

دکتر کواکبیان در نشست مردمی بررسی مشکلات شهر حسن آبادو بخش فشافویه؛ سخنان دکتر ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار جذاب و افتخار آفرین بود

دکتر کواکبیان در نشست مردمی بررسی مشکلات شهر حسن آبادو بخش فشافویه؛ سخنان دکتر ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار جذاب و افتخار آفرین بود

دکتر کواکبیان در نشست مردمی بررسی مشکلات شهر حسن آبادو بخش فشافویه؛ سخنان دکتر ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ بسیار جذاب و افتخار آفرین بود…

دکتر کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکلات شهر احمد آباد مستوفی: ترامپ نمی‌تواند اجماعی علیه ایران راه بیندازد

دکتر کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکلات شهر احمد آباد مستوفی: ترامپ نمی‌تواند اجماعی علیه ایران راه بیندازد

دکتر کواکبیان در نشست عمومی بررسی مشکلات شهر احمد آباد مستوفی:   ترامپ نمی‌تواند اجماعی علیه ایران راه بیندازد     روز چهارشنبه ۳ بهمن…

دکتر کواکبیان در جمع مردم قیامدشت: حضور مسئولان در میان مردم موجب کاهش شکاف ملت و حکومت می‌شود

دکتر کواکبیان در جمع مردم قیامدشت: حضور مسئولان در میان مردم موجب کاهش شکاف ملت و حکومت می‌شود

روز دوشنبه ۱۷دی در راستای دیدارهای عمومی نمایندگان مجلس که با مسئولین و مردم مناطق و شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود، این‌بار در مسجد سیدالشهدای…