پرتغال جدای از اتحادیه اروپا و تحریم‌های یکجانبه آمریکا همکاری گسترده‌تری با ایران داشته باشد

پرتغال جدای از اتحادیه اروپا و تحریم‌های یکجانبه آمریکا همکاری گسترده‌تری با ایران داشته باشد

دکتر کواکبیان در دیدار با مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه پرتغال: پرتغال جدای از اتحادیه اروپا و تحریم‌های یکجانبه آمریکا همکاری گسترده‌تری با ایران داشته باشد…

دکتر کواکبیان در جریان بررسی طرح ساماندهی خودرو تاکید کرد چرا مجلس نسبت به نظارت خود بر بازار صنعت خودرو بی‌تفاوت است؟

دکتر کواکبیان در جریان بررسی طرح ساماندهی خودرو تاکید کرد چرا مجلس نسبت به نظارت خود بر بازار صنعت خودرو بی‌تفاوت است؟

دکتر کواکبیان در جریان بررسی طرح ساماندهی خودرو تاکید کرد چرا مجلس نسبت به نظارت خود بر بازار صنعت خودرو بی‌تفاوت است؟ کمیسیون صنایع مجلس…

در نشست فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر ارتباطات مطرح شد: مقابله با تکنولوژی بی‌فایده و وقت تلف کردن است

در نشست فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر ارتباطات مطرح شد: مقابله با تکنولوژی بی‌فایده و وقت تلف کردن است

در نشست فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر ارتباطات مطرح شد: مقابله با تکنولوژی بی‌فایده و وقت تلف کردن است طرح ساماندهی پیام…

دکتر کواکبیان در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سفرای کشورهای اسلامی پیشنهاد داد: تشکیل کمیته مشترک برای رفع اختلاف میان کشورهای اسلامی

دکتر کواکبیان در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سفرای کشورهای اسلامی پیشنهاد داد: تشکیل کمیته مشترک برای رفع اختلاف میان کشورهای اسلامی

دکتر کواکبیان در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سفرای کشورهای اسلامی پیشنهاد داد: تشکیل کمیته مشترک برای رفع اختلاف میان کشورهای…