کاهش تعهدات برجامی ایران در صورت انجام نشدن تعهدات اروپایی‌ها ادامه خواهد داشت

کاهش تعهدات برجامی ایران در صورت انجام نشدن تعهدات اروپایی‌ها ادامه خواهد داشت

دکتر کواکبیان در مراسم شام غریبان در جمع عزاداران حسینی مسجد فاطمه‌الزهرا(س) ساری: کاهش تعهدات برجامی ایران در صورت انجام نشدن تعهدات اروپایی‌ها ادامه خواهد…