هدف از برگزاری مراسم عزاداری صرفا اشک ریختن و سینه‌زنی نیست بلکه آشنایی با حقیقت اسلام ناب و آموزه های بدون تحریف امامان معصوم است

هدف از برگزاری مراسم عزاداری صرفا اشک ریختن و سینه‌زنی نیست بلکه آشنایی با حقیقت اسلام ناب و آموزه های بدون تحریف امامان معصوم است

دکتر کواکبیان در آخرین شب از مراسم عزاداری هیات عشاق‌الائمه حزب مردم‌سالاری: هدف از برگزاری مراسم عزاداری صرفا اشک ریختن و سینه‌زنی نیست بلکه آشنایی با…