دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی جزو وظایف همه نمایندگان مجلس است

دکترکواکبیان در مراسم ضیافت افطاری شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران و شمال کشور:

دفاع از حقوق اقلیت‌های دینی جزو وظایف همه نمایندگان مجلس است

ضیافت افطاری به میزبانی شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران و شمال کشور با حضور خانم مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در باشگاه آرارات تهران برگزار شد.

دکتر مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور در این مراسم در سخنانی کوتاه گفت: همه کسانی که در ایران زندگی می‌کنیم از جمله مسیحیان و مسلمانان، ایرانی هستیم و از منافع کشورمان دفاع می‌کنیم.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: همه انسانها دراصل انسانیت مشترک هستند و جز خدای یکتا را نباید بپرستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول قانون اساسی دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی را از وظایف نمایندگان مجلس تلقی کرد و گفت: نمایندگان اقلیت‌ها فقط همان پنج نفر نماینده رسمی اقلیت‌ها نیستند بلکه همه 290 نفر نماینده باید از حقوق پیروان ادیان دیگر دفاع کنند زیرا هر نماینده‌ای در برابر کل ملت مسوول است.

وی مقابله با نتانیاهو و ترامپ را از جمله وظایف همه ادیان در برابر ظلم و ستم دانست.